2013-03-10-0058 2013-03-11-0063 2013-03-13-0030 2013-03-13-0110 2013-03-13-0119

Stök vid godisdisken, stöck vid bindorna, snö snö snö, lite träd också har SYSAV haft vänligheten att sätta upp fågelhålkar runt om i staden. Tack för den vänligheten..